Rad nije dostupan
disertacija
Mogućnosti poboljšanja socioekonomskih i fiskalnih učinaka sustava obveznog mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj
doktorska disertacija

Marija Zuber (2011)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet