Rad nije dostupan
disertacija
Modeliranje brodskih pomoćnih sustava s gledišta sigurnosti poriva broda
doktorska disertacija

Dragan Martinović (2009)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet