Rad nije dostupan
disertacija
Psihološke dimenzije u procjeni kvalitete života povezane s dentalnom estetikom
doktorski rad

Vlatka Lajnert (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet