Rad nije dostupan
disertacija
Rana dijagnoza autoimune bolesti štitnjače i celijakije u djece i adolescenata oboljelih od šećerne bolesti tipa 1
doktorska disertacija

Srećko Severinski (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet