Rad nije dostupan
disertacija
Promjena difuzijskog kapaciteta pluća u bolesnika s gastroezofagealnom refluksnom bolesti
doktorski rad

Damir Bonacin (2012)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet