Rad nije dostupan
disertacija
Dijagnostički i prognostički čimbenici u bolesnika s metastatskim karcinomom nepoznatog primarnog sijela
doktorska disertacija

Dragan Trivanović (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet