Rad nije dostupan
disertacija
Predviđanje parametara rada brodskog dizelskog motora primjenom neuronskih mreža
doktorska disertacija

Ozren Bukovac (2012)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet