Rad nije dostupan
disertacija
Model suradnje s roditeljima u predškolskoj prevenciji ovisnosti
doktorska disertacija

Diana Nenadić-Bilan (2011)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju