Rad nije dostupan
disertacija
Značenje rinomanometrije u procjeni olfaktorne rehabilitacije nakon laringektomije tehnikom Polite Yawning
doktorski rad

Dubravko Manestar (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet