Rad nije dostupan
disertacija
Model ranog otkrivanja opasnosti od udara groma na plovnim objektima
doktorski rad

Slobodanka Jelena Cvjetković (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci