Rad nije dostupan
disertacija
Ekonomski učinci obnovljivih izvora energije u turističkoj destinaciji
doktorska disertacija

Marinela Krstinić Nižić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu