Rad nije dostupan
disertacija
Projekcija razvoja izvannastavnih aktivnosti učenika osnovne škole
doktorski rad

Petra Pejić Papak (2011)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju