disertacija
Učinkovitost enteralne prehrane u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom
doktorski rad

Goran Poropat (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet