Rad nije dostupan
disertacija
Ekonomske implikacije međunarodnog terorizma
doktorska disertacija

Robert Kopal (2009)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet