Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkog sindroma autohtonog stanovništva otoka Cresa
doktorski rad

Milena Kabalin (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet