Rad nije dostupan
disertacija
Tipologija hrvatskoga realističkoga dječjeg romana
1991. - 2001.

Sanja Vrcić-Mataija (2010)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci