disertacija
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i konkurentnost nafte i naftnih proizvoda Europske unije
doktorska disertacija

Lukša Lulić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet