Rad nije dostupan
disertacija
Klimatske promjene i razvoj hrvatskoga turizma
doktorska disertacija

Zvonimira Šverko Grdić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu