Rad nije dostupan
disertacija
Odgovornost prijevoznika za smrt i tjelesne ozljede putnika - međunarodni i nacionalni propisi
doktorska disertacija

Mara Barun (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet