Rad nije dostupan
disertacija
Uloga tumorskog supresora p53 u fenotipu Rpl24-heterozigotnih miševa
doktorski rad

Martina Barkić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet