Rad nije dostupan
disertacija
Književni prilozi u "Istri"
(1929. - 1940.)

Dolores Petrinić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci