Rad nije dostupan
disertacija
Integralni model elektroničke razmjene podataka u lučkom klasteru
doktorska disertacija

Edvard Tijan (2011)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci