Rad nije dostupan
disertacija
Plodnost muških partnera u postupku pomognute oplodnje
doktorska disertacija

Ivan Vlastelić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet