Rad nije dostupan
disertacija
Jezik Ivana Krizmanića
(povijesno-sociolingvistička analiza)

Bojana Marković (2014)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci