Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj izbora upravljačko-analitičkog instrumentarija na organizacijski razvoj hrvatskih brodogradilišta
doktorska disertacija

Danijela Sokolić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet