Rad nije dostupan
disertacija
Izražaj posrednika signalnog puta koštanih morfogenetskih proteina i biljega diferencijacije podocita u dijabetičnoj nefropatiji
doktorska disertacija

Tamara Turk (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet