Rad nije dostupan
disertacija
Računovodstvene informacije kao osnova za donošenje odluka u samoupravnoj radnoj organizaciji
(doktorska disertacija)

Jadranka Deželjin (1974)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet