Rad nije dostupan
disertacija
Brazda na kraju trošenja leđne površine alata
keramičke rezne pločice

Slavko Margić (1977)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet