Rad nije dostupan
disertacija
Uloga limfatičkog sustava u kompenzacijskom rastu bubrega
disertacija

Biserka Radošević-Stašić (1975)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet