Rad nije dostupan
disertacija
Uloga registra hospitaliziranih alkoholičara SR Hrvatske za planiranje suzbijanja alkoholizma, sa specijalnim osvrtom na prilike u riječkoj regiji
disertacija

Slobodan Ćuk (1976)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet