Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj magnetskih polja jakosti 2250 oersteda na rast i razmnožavanje Candida albicans
disertacija ...

Vladimir Bezjak (1976)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet