Rad nije dostupan
disertacija
Prilog proučavanju stvaranja slobodnih radikala pri uzbudi skeletnih mišića kralješnjaka
disertacija

Franjo Šolić (1974)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet