Rad nije dostupan
disertacija
Teorijska i eksperimentalna analiza trenja kod priteznih vijaka
disertacija

Boško Sekulić (1978)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet