Rad nije dostupan
disertacija
Teorija stohastičkoga automata zasnovana na neformalnim neuronskim mrežama
disertacija

Branko Ostojić (1974)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet