Rad nije dostupan
disertacija
Značaj i karakteristika sindroma alimentarne toksiko-infekcije uzrokovanog Shigellama na području Rijeke
doktorska disertacija

Miroslav Cuculić (1976)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet