Rad nije dostupan
disertacija
Značajke forenzičke patologije primorskog područja
disertacija

Branko Volarić (1977)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet