Rad nije dostupan
disertacija
Acido-bazno stanje krvi majke i ploda tokom poroda vodjenog u hipnozi
disertacija

Franjo Krmpotić (1976)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet