Rad nije dostupan
disertacija
Značaj oftalmološke simptomatologije kod endemske nefropatije
doktorska disertacija

Zdravko Vedlin (1978)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet