Rad nije dostupan
disertacija
Izbor dijalitičke metode u liječenju akutne i kronične renalne insuficijencije
disertacija

Jerko Zec (1975)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet