Rad nije dostupan
disertacija
Tehnološka i ekonomska optimalizacija izrade panela u brodogradnji
disertacija

Igor Rožanić (1978)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet