Rad nije dostupan
disertacija
Neurofiziološki doprinos patogenezi Bell-ove paralize
disertacija

Severin Milohanović (1979)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet