Rad nije dostupan
disertacija
Prilog metodama kinetičke i kinetostatičke analize zglobno polužnih mehanizama
doktorska disertacija

Franjo Marin (1976)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet