Rad nije dostupan
disertacija
Incidencija i karakteristike reumatske bolesti dječjeg doba iz aspekta bioklimatske regije Hercegovine
dizertacija

Miljenko Žurovec (1975)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet