Rad nije dostupan
disertacija
Spolni kromatin u respiratornom traktu čovjeka tokom ontogeneze
disertacija

Zdenka Marunić (1974)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet