Rad nije dostupan
disertacija
Klinička evaluacija kardiomegalije u doba dojenčeta i malog djeteta
dizertacija

Božo Bosnar (1975)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet