Rad nije dostupan
disertacija
Uvjeti i faktori potrošnje proizvoda morskog ribarstva u Jugoslaviji
(doktorska disertacija)

Ivan Nemarnik (1975)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet