Rad nije dostupan
disertacija
Komparativno ispitivanje oralnog morbiditeta kao indikatora zdravstvenog stanja i korištenje stomatološke zaštite
disertacija

Juraj Hraste (1978)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet