Rad nije dostupan
disertacija
Ispitivanje centralnog i perifernog mezopičnog vida i praktična primjena testiranja u mezopiji
doktorska disertacija

Davor Gligo (1975)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet