Rad nije dostupan
disertacija
Minuli rad kao dohodovna kategorija
(doktorska disertacija)

Milovan Jovanović (1978)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet