Rad nije dostupan
disertacija
Jugoslavensko - talijanska turistička suradnja
doktorska disertacija

Ante Dulčić (1976)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet